Nejdelší tradici v pěstování chlorelly mají asijské země, zejména Japonsko, kde se využívá hlavně v oblasti lidské výživy, farmacie a kosmetiky několik tisíc tun chlorelly ročně. Rozšiřuje se i využití v tzv. akvakulturách, kde tvoří cennou složku výživového řetězce v řízených intenzivních chovech choulostivých druhů ryb a garnátů. Chlorella se pěstuje nejčastěji v kruhových bazénech s otáčejícím se míchacím ramenem (představte si ciferník hodinek s otáčející se vteřinovou ručičkou) nebo v protáhlých bazénech písmene 0, v nichž 20 - 30 cm silná vrstva anorganického živného roztoku s řasami, vystavená slunečnímu svitu a probublávaná oxidem uhličitým, je v neustálém pohybu pomocí lopatkových míchadel.
Třeboňský kultivační systém, vyvíjený a postupně optimalizovaný od r. 1960, je zcela odlišný. Je založen na použití nakloněných ploch, po nichž řasová suspenze během dne trvale stéká v tenké vrstvě optimální rychlostí, která je určena sklonem plochy a za optimální turbulence. Ta je výslednicí rychlosti toku a drsnosti povrchu kultivační plochy. V noci je suspenze řas uložena ve vzdušněných sběrných nádržích. Zatímco jednosměrně nakloněné plochy prvních kultivačních jednotek byly osazeny hustě uloženými příčnými přepážkami, které tok suspenze zpomalovaly a udržovaly na ploše požadovanou pěticentimetrovou vrstvu řas, bioreaktory současné generace sestávají nejméně ze dvou protisměrně položených meandrovitě uspořádaných spádových ploch bez přepážek. Díky pouze několikamilimetrové kultivační vrstvě je objem suspenze na jednotce plochy 50x menší a sklizňová hustota ras 50x vyšší, než u bazénu. To výrazně snižuje energetické nároky na cirkulaci suspenze při kultivaci a oddělování řas od živného roztoku při sklizni.
Optimalizací kultivační technologie a použitím výkonných kmenů řas se dosahuje ve vhodných klimatických podmínkách pozoruhodných výnosů. Zatímco v Třeboni sklízíme za kultivační sezónu 150 dní v přepočtu na 1 ha plochy 20-25 tun suché hmoty řas, na jihu Evropy nebo severu Afriky s kultivačním obdobím 300-320 dní v roce stoupají výnosy na trojnásobek.