Poté, co kultura řas doroste do hustoty kolem 30 g suché hmoty na 11 živného roztoku, provede se její sklizeň. Prvním krokem je zahuštění suspenze na talířových odstředivkách. Zahuštěné řasy se opakovaně promývají kvalitní vodou a tak se zbavují zbytku živného roztoku a vedlejších nečistot. Aby se dosáhlo maximální využitelnosti cenného obsahu buněk, uzavřeného v pevném celulózovém obalu, vypracovali jsme postup, při kterém řasy procházejí zařízením, ve kterém se mechanicky drtí. Přesto, že v 1 ml zahuštěné suspenze je kolem pěti miliard buněk, je počet rozdrcených buněk po 2-3 minutové desintegraci vyšší než 95 %. Rozdrcením buněk se jejich stravitelnost zvýší 2-3x a dosahuje hodnot, platných pro stravitelnost čistých bílkovin.

Posledním krokem zpracovatelské linky je sušení. Probíhá v rozprašovací sušárně, ve které je řasová hmota rozptýlena do mikrokapiček, jejichž povrchová teplota nepřesahuje po dobu sušení, které trvá několik vteřin, teplotu 60°C. Celý postup zpracování je velice šetrný, takže v usušené biomase, podobné svojí konsistencí práškovému sušenému mléku, jsou zachovány všechny cenné látky v původním stavu.